Offentlig Byggeri og Foreninger

Boligbyggeri

Jord, kloak, beton & anlæg

Erhversbyggeri

Miljøanlæg & transportledninger

Miljøpolitik/Miljøledelse

Anton Knudsen Egtved har løbende samarbejde med Avidenz, for at sikre fortsat udvikling i forhold til de gældende love og regler.

I firmaets miljøpolitik indgår såvel medarbejdere som udførelse af arbejdsopgaver.
Det er firmaets overordnede målsætning at skabe optimale rammer for et miljørigtigt
bygge- og anlægsarbejde.

Firmaet er, i overensstemmelse med § 12 Miljø- og Energiministeriets Bekendtgørelse
nr. 619 af 27. juni 2000, registreret transportør i en del kommuner bl.a. Kolding og
Vejle.

Ydermere er der foretaget APV med handlingsplan af det i virksomheden udførende
arbejde, hvortil der er nedsat en sikkerhedsgruppe, godkendt af arbejdstilsynet.

 

Made by Webdisplay