Økonomi

Økonomiske og finansielle oplysninger. 

(mio. kr.)

 

  12-13 11-12 10-11
Omsætning mio.dk 57,3 92,8 49,0
Resultat 19,2 21,9 17,9
Balancesum 76,5 73,8 53,0
Egenkapital 15,3 15,0 15,0
Soliditetsgrad 20,0 20,3 28,3
Antal ansatte (33)-7 (34)-7 (33)-6
       
       

 

 Bankforbindelse: Sydbank A/S, Kirketorvet 4, 7100 Vejle