Cookie- og privatlivspolitik

 Hos Anton Knudsen Egtved A/S behandler vi personoplysninger og har derfor vedtaget
denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi
sikrer en fair og transparent behandling af dine personoplysninger.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Anton Knudsen Egtved A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger
behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Anton Knudsen Egtved A/S
Brudesøvej 1
6040 Egtved
CVR: 10 47 27 33
Telefonnr.: +45 75 55 19 99
Mail: ak@antonknudsen.dk
Website: www.antonknudsen.dk

1.0 Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Ansøgere:

Almindelige personoplysninger:

 • dine identitets- og kontaktoplysninger, f.eks. adresse, telefonnr. og e-mailadresse,
 • uddannelse, tidligere ansættelser og andre oplysninger indeholdt i dit CV,
 • alder, køn, lønramme, løn,
 • oplysninger indhentet fra referencer,
 • oplysninger i forbindelse med en eventuel persontest,
 • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig,

CPR-nummer:

 • Når du er ansøger, kan vi behandle oplysninger om dit CPR-nummer, hvis du har
  givet os samtykke dertil, og vi har et relevant og sagligt formål, f.eks. i forbindelse
  med ansættelsesforholdet.

Oplysninger om strafbare forhold:

 • Hvis du søger om en stilling, hvor det er nødvendigt at vi ser din straffeattest, kan vi
  bede dig om at fremskaffe din straffeattest. Vi vil samtidig bede om dit samtykke til,
  at vi må se og evt. opbevare straffeattesten efterfølgende.

Medarbejdere – nuværende og tidligere ansatte:

Almindelige personoplysninger:

 • løn, bankkonto, skatteoplysninger og pensionsforhold,
 • oplysninger om ferie, sygdom og andet fravær,
 • oplysninger om it-udstyr og telefon, som vi udleverer til brug for dit arbejde,
 • din underskrift og foto,
 • oplysninger om dine pårørende,
 • oplysninger om din brug af e-mail og internet,
 • oplysninger om ophør af ansættelse, herunder evt. afskedigelse eller bortvisning.

CPR-nummer:

 • Som medarbejder hos Anton Knudsen Egtved A/S, behandler vi oplysninger om dit
  CPR-nummer for at kunne identificere dig utvetydigt, når vi skal indberette
  oplysninger om din løn mv. efter reglerne i skattelovgivningen om indberetningspligt.

Følsomme personoplysninger:

 • Medlemskab af fagforening i forbindelse med eventuelle tvister,
 • Helbredsmæssige forhold (f.eks. arbejdsskader, syge- og barselsfravær, ansættelse
  på særlige vilkår).

Oplysninger om strafbare forhold:

 

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål

Administration af medarbejdere.

 • Sagsbehandling i forbindelse med ansættelser, efter gældende lovgivning,
  overenskomster og aftaler samt individuelt indgåede løn- og ansættelsesvilkår.

Statistiske formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger sker jf. gældende
lovgivning for databeskyttelse.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver personoplysninger om vores medarbejdere til følgende modtagere:

 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige
  indberetninger
 • Bankforbindelser i forbindelse med udbetaling af løn
 • Pensionsselskaber i forbindelse med pension
 • Kompetencefonde og fagforeninger i forbindelse med efteruddannelse og
  lønrefusion
 • Eksterne rådgivere
 • Kunder og samarbejdspartnere til Anton Knudsen Egtved A/S, som du
  medvirker til at betjene, modtager oplysninger som dit navn og din stilling i
  forbindelse med arbejdets udførsel.
 • Vores databehandlere på baggrund af databehandleraftaler.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.
Hvis du, som ansøger, ikke fik job hos Anton Knudsen Egtved A/S, gemmer vi din
ansøgning og de øvrige personlige data, så længe som nødvendigt for de formål, vi
har beskrevet ovenfor. Du kan, ved at henvende dig til os, bede om, at vi sletter dine
data.
Anton Knudsen Egtved A/S følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter
bogføringsloven. For at kunne dokumentere vores sagsbehandling og for at kunne
leve op til vores forpligtelser, er det nødvenligt at gemme alle oplysninger i op til 5 år
plus indeværende år efter fratrædelsen.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til at se egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse (rettelse af unøjagtige oplysninger)
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse
 • Retten til at få information om nye formål
 • Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores
kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så
fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet – se kontaktdata på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivs- og databeskyttelsespolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne politik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i politikken blive ændret. Den til enhver
tid gældende politik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige
ændringer vil du som medarbejder modtage meddelelse herom.

 

1.1 Cookies

Vi tilbyder visse funktioner på hjemmesiden der kun er tilgængelige via brug af følgende sporingsteknologier. Du kan altid blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, hvis din browser tillader det. Hvis du dog afviser cookies eller andre lignende teknologier, kan du muligvis ikke udnytte bestemte funktioner eller værktøjer.

Generelt tillader disse teknologier vores hjemmeside at gemme relevante oplysninger i din browser eller enhed og senere læse disse oplysninger for at vores servere eller interne systemer kan identificere dig. Hvor det er relevant, beskytter vi vores cookies og andre lignende teknologier for at sikre, at kun vi og/eller vores autoriserede serviceudbydere kan fortolke dem ved at tildele dem en unik identifikation, der kun er konstrueret til fortolkning af os.

 

Denne hjemmeside bruger, som mange andre, cookies. Cookies sørger for, at vi kan levere en bedre brugeroplevelse i hjemmesidens funktioner. Mange funktioner på hjemmesiden afhænger af brug og lagring af cookies, og du kan derfor ikke forvente at hjemmesiden fungerer efter hensigten, hvis du deaktiverer cookies.

Vi behandler oplysninger indsamlet af cookies og andre teknologier som ikke-personlige oplysninger. I den udstrækning, at IP-adresser eller lignende identifikatorer betragtes som personlige oplysninger i henhold til lovgivningen, behandler vi også disse identifikatorer som personlige oplysninger.

Tilsvarende behandler vi de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger i forbindelse med denne privatlivspolitik, i det omfang ikke-personlige oplysninger kombineres med personlige oplysninger.

 

1.2.1 Hvad er cookies?

En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer, og huske valg du tidligere har truffet på hjemmesiden. Eks. sprogvalg. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Hvis du giver personlige oplysninger til en hjemmeside, så kan en cookie dog anvendes til at huske dig til næste gang du besøger hjemmesiden.

  

1.2.2 Denne hjemmeside benytter følgende cookies:

Funktionalitet

Cookie-indstillinger

vm-gdpr - 1 måned

Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-Indstillinger.

vm-gdpr-accept - 1 måned

Angiver om cookie-indstillinger er blevet gennemgået / accepteret.

Hjemmeside

vmcms - Slettes når browseren lukkes

Hjemmesiden bruger denne cookie til at identificere den besøgende, på tværs af sider, under besøget.

appCurrentDomainId - 1 år

Gemmer id'en på nuværende domæne, som bliver brugt til at styre sproget

 

Statistik

Google Analytics

_ga - 2 år

Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på vores hjemmeside og sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg.

_gid - Slettes når browseren lukkes

Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende bruger på hjemmesiden.

_gat - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at reducere mængden af forespørgsler til Google

 

Marketing

Zopim

__cfduid - 1 år

Bruges af indholdsnetværket, Cloudflare, for at kunne gennemskue betroet webtrafik.

 

Indstillinger for cookies

 1.2.2 Hvordan kan jeg undgå brugen af Cookies på hjemmesider?

Uanset hvilken browser du bruger, kan du justere browserindstillingerne således den ikke gemmer cookies. Nogle browsere giver dig kun mulighed for kun justere denne indstilling på bestemte websteder.

Hvis du ikke ønsker at modtage eller slette Cookies, så se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

  

2. Vores tredje parts dataprocessor

Vi bruger en række tredjeparter til at behandle personlige data på vores vegne. Disse tredjeparter er blevet nøje udvalgt. Læs mere på deres respektive hjemmesider. 

 

Google (Privacy Policy)

 

3. Data brud

Vi vil rapportere enhver ulovlig dataskrænkelse af denne hjemmesides database eller databasen (er) fra nogen af vores tredjeparts dataprocessorer til alle relevante personer og myndigheder inden for 72 timer efter overtrædelsen, hvis det fremgår, at personoplysninger, der er lagret i en identificerbar måde er blevet stjålet.

 

4. Datastyring

Datastyringen på denne hjemmeside styres af: Anton Knudsen Egtved A/S med CVR nr. 10472733. 

Anton Knudsen Egtved A/S
Brudesøvej 1
6040 Egtved

+45 75 55 19 99
ak@antonknudsen.dk

 

5. Spørgsmål vedrørende Privatlivs- og cookiepolitik

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende privatlivspolitikken eller databehandlingen, eller hvis du vil klage over en mulig overtrædelse af lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, bedes du kontakte os:

Anton Knudsen Egtved A/S
Brudesøvej 1
6040 Egtved

+45 75 55 19 99
ak@antonknudsen.dk

Når et privatlivsspørgsmål eller en anmodning om adgang / download er modtaget, har vi et dedikeret team, der sorterer kontakterne og søger at løse den specifikke bekymring eller forespørgsel. Hvis dit problem er mere substantiel, kan vi kontakte dig for mere information.