Beskyttet side

Personaleforening

 

Som ansat hos Anton Knudsen Egtved A/S, er du en del af personaleforeningen.

Foreningens primære formål er at styrke sammenholdet internt of at tilgodese alle medarbejdernes kulturelle og sociale relationer, såvel på arbejdspladsen som i fritiden.

Foreningen skal samtidig virke for at inddrage medarbejdernes familier i foreningens aktiviteter for derigennem at være med til at skabe den størst mulige forståelse og samhørighed mellem arbejdspladsen, medarbejderen og dennes familie.

Har du en god ide til et arrangement, eller andet vedr. personaleforeningen, er du altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen:

Formand: Claus Thomsen.

Næstformand: Preben Breinbjerg.

Kasserer: Frederik Jørgensen.

Medlem/gaveansvarlig: Leo Nielsen.

Medlem: Darius Deveikis.

Medlem: Flemming Nielsen.

Suppleanter: Patrick Skjødt & Kenneth Jensen.

Offentligt Byggeri og Foreninger

Boligbyggeri

Jord, kloak, beton & anlæg

Erhvervsbyggeri

Miljøanlæg & transportledninger

Detailbyggeri