Første spadestik til om- og udbygning af Vonsild Skole

Så blev det første spadestik taget til om og udbygningen af Vonsild Skole.

Med udbygningen bliver Vonsild Skole en fuldt 3 sporet skole, og vil således fremover have elever fra 0. – 9. klasse samt faciliteter til SFO og glidende overgang. Som en samlet enhed med hovedskole og specialecenter.

 Læs mere om dagen her  

Vi er total entreprenør på projektet.