Hviidsminde i Kolding

Ved Hviidsminde i Kolding er vi i gang med et boligprojekt på 75 boliger, for Birch ejendomme

Udføres i Fagentreprise indeholdende: Byggemodning og vejanlæg samt jord, regnvand‐ og spildevandskloak, beton, belægninger og beplantning.