Tværvej, Årslev

Opførelse af boligområde i landsbybebyggelse syd for Odense – ca. 12 km fra universitetsområdet. 123 boliger (11.950 m2). 1 etape - opførelsen af 3000 m2 lejeboliger inkl. fælleshus. 

Vi deltager i fagentreprise med egenproduktion i jord, kloak, beton og belægning på 1. etape. Samt udstyknings entreprisen på hele projektet.