Flintagergårdvej, Odense

OPLYSNINGER  
  Igangværende
Kategori: Boligbyggeri
Bygherre: Manage And Build ApS
År: 2019-2020
Arkitekt: Arkitekterfirmaet TKT A/S
Ingeniør: Safe_Con
Entreprise:  Fagentreprise, jord, kloak, beton og belægning

 

Sokler og terrændæk for 27 lejligheder i to plan med regnbede i ”gården” parkeringpladser, skure og cykelskure.