Hansen Huse

OPLYSNINGER  
Kategori: Boligbyggeri
År: 2015 - nu
Arkitekt: A1 Tegnestue
Ingeniør: Gleerup RCI
Entreprise:  Fagentreprise, jord, kloak og beton 

 

Vi startede vores samarbejde med Hansen Huse tilbage i januar 2015

Vi kommer på banen når der er lavet tegninger og byggetilladelsen er godkendt.

Vi sørger for at søge LER oplysninger så vi har styr på alle installationerne der skal føres med ind i huset, såsom kloak, el, vand og fiber.

Jord arbejde består i udgravning til sandpude og indbygning af sand, samt evt. håndtering og bortkørsel af overskydende jord.

Vi støber randfundamenter og terrændæk, efter tegningerne og ingeniørrapporten.

Kloakken udfører vi også lige fra wc’et og ud til hovedkloakken.