Vestergade 4, 6040 Egtved

OPLYSNINGER  
Kategori: Boligbyggeri
År: 2017
Arkitekt:  Vejle Arkitekter
Ingeniør:  Keld Nørgaard
Entreprise:  Totalentreprise, jord, kloak, beton og belægning

Opførelse af 4 rækkehuse med tilhørende carporte og redskabsrum.