Sunset Boulevard Rødekro

OPLYSNINGER  
Kategori: Detail Byggeri
Bygherre Tom Jakobsen A/S
År: 2018
Ingeniør: Ingeniør'ne
Fagentreprise:  egenproduktion i jord, kloak, beton og belægning.

 300 m2 Sunset Boulevard opført i fagentreprise