Kolding Sygehus

OPLYSNINGER  
Kategori: Offentlig Byggeri
Bygherre Kolding Sygehus
År: 2015
Arkitekt: Arkitema
Ingeniør: Grontmij
Størrelse: 3900 m2
Råhusentreprise:  Råhus, samt nedbrydnigsentreprise

 

Blok 4 - Dialyse afdelingen

Murer- nedbrydnings entreprise. Nedbrydning i eksisterende bygning. Udførelse af henholdsvis prøvetagning og dialyse, indeholdende administrationsområder, køkkenprojekt samt nye badeværelser, og reperationsarbejder. 

Blok 20 - Laboratoriet

Råhusentreprise. Omfang: Tilbygning på 300 m2, benyttes til kontor og laboratorium. Byggesagen omfatter ombygning af eksisterende Blok 20. Nedrivning af skure, læsseramper,udvendig kældertrappe m.v. Stueetage: Nedrivning af indvendige lofter, vægge, installationer samt gulv-overflader i eksisterende industrikøkken.

Opbygning af fundamenter, terrændæk, kældervægge og vægge i stueetage til laboratorieformål

 Sygehuset har været i drift under hele byggeperioden.