Midlertidig Politiskole Fredericia

OPLYSNINGER  
Kategori: Offentlig Byggeri
Bygherre: Rigspolitiet
År: 2018
Ingeniør: COWI
Fagentreprise:  Egenproduktion i jord, kloak og belægning

Udførelse af arbejder for undervisningslokaler til politiet. Bygningerne udført i 2 etager funderet på borede punktfundamenter. Alle bygninger udført præfab som containere og monteret med lastvognskraner.

Beregnet for 200 elever i ca 2 år til den nye skole i Vejle færdiggøres.

Udvidelse og renovering af 300 m skydebane samt pistolbane.